Konsulentbistand

S&G Group tilbyder konsulentbistand indenfor følgende: 

 • Bygningsservice

 • Taksering af bygninger og løsøreskader

 • Brandsikkerhed, gennemgang af bygning og brandkursus

 • Beredskabsplanlægning

 • Sikkerhedsgennemgang af bygninger

 • Udarbejdelse af sikkerhedsplaner for større arrangementer


​Uforudsete hændelser kan have en stor påvirkning på en virksomhed eller en institution.

For at mindske konsekvenserne af en hændelse, bør man som virksomhed eller institution altid have en funktionel og opdateret beredskabsplan.

S&G Group kan hjælpe med at revidere og/eller opdatere beredskabsplaner, samt at lave nye beredskabsplaner. Når vi ved S&G Group laver beredskabsplaner, sørger vi altid for, at de er skræddersyet til den pågældende virksomhed eller institution, de laves til. Dette gøres bl.a. gennem dialog og fysiske besøg på stedet.

Du kan forvente følgende af en beredskabsplan:

 • Overblik over flugtveje

 • Overblik over brandmateriel

 • Procedure ved brand

 • Procedure ved farligt vejr (storm, oversvømmelse, etc.)

 • Procedure ved ulovlig indtrængen

 • Procedure ved vold/skyderi

 • Udførlig kontaktliste til relevante parter ved en hændelse

Vi kan samtidig gennemgå plan for brandkursus og førstehjælpskursus. Har du, eller vil du have en hjertestarter, kan vi planlægge og levere dette også.


Ved spørgsmål og booking, kontakt da S&G Group på info@sggroup.dk eller tlf: +45 24 82 31 44.

Referencer

Tour de France - Royal Run