Basiskursus førstehjælp

Basiskursus førstehjælp er en minimumsuddannelser, der sætter deltageren i stand til at handle ved f.eks. hjertestop eller ulykker.  

Førstehjælp ved hjertestop omhandler blandt andet hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter.  

På kurset kommer man blandt andet ind på:  

  • Førstehjælpens 3 hovedpunkter 
  • Bevidsthedstilstand 
  • ABC-metoden 
  • Stabilt sideleje/sideleje 
  • Overlevelseskæden 
  • Basal genoplivning 
  • Brug af hjertestarter (AED) 

Basiskurset tager 240 minutter.  


Basiskurset er det grundlæggende, som er minimum for at kunne avancere sit førstehjælpskursus. Det anbefales af Dansk Førstehjælpsråd at kombinere basiskurset med tilvalgskurser – alt efter hvad behovet er.  

Kontakt os på tlf: +45 24 82 31 44 eller info@sggroup.dk for at høre mere.