Førstehjælp på erhvervsuddannelserne

S&G Group tilbyder at afholde førstehjælpskurser på erhvervsuddannelserne.  


Kurset indeholder følgende:  

  • Førstehjælp ved hjertestop 
  • Førstehjælp ved ulykker 
  • Førstehjælp ved blødninger 
  • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet 
  • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger  
  • Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger 
  • Akut opståede sygdomme 
  • Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse 


Efter endt kursus kan deltageren handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med såvel almindelige førstehjælpssituationer, som brancherelaterede ulykker, samt forebyggelse af disse. 

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, samt når en person er bevidstløs - med eller uden normal vejrtrækning. Derudover kan deltageren også yde relevant førstehjælp, når en voksen person har et fremmedlegeme i luftvejen.  

Deltageren lærer desuden at yde førstehjælp til akutte skader, akut opståede sygdomme.  


Kurset varer 720 min.  


Kontakt os på tlf: +45 24 82 31 44 eller info@sggroup.dk for at høre mere.