Kursus til personer med særligt ansvar

Dette kursus med særligt ansvar, henvender sig til folk som arbejder med mennesker på den ene eller anden måde, det kan være pædagoger, sikkerhedsleder, altså anden stilling hvor det er relevant at arbejde med førstehjælp.  

Kursisten vil komme igennem alt det relevante, herunder: 

  • Førstehjælp ved hjertestop 
  • Førstehjælp ved ulykker 
  • Førstehjælp ved blødninger 
  • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet 
  • Førstehjælp til småskader 
  • Førstehjælp ved sygdomme 
  • Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger 

Kurset vil også indeholde praktiske øvelser.  


Ved endt kursus, kan deltageren handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter. Deltageren vil derfor kunne handle hensigtsmæssigt ved ulykker, som er eller kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder tilkalde hjælp 1-1-2, og eventuelt få råd og vejledning af Regionernes Akuttelefoner. Derudover sætter det også kursisten i stand til at lejre personen og yde psykisk førstehjælp.  

Kurset giver kursisten mulighed for at handle hensigtsmæssigt ved små akutte skader, samt yde førstehjælp ved akut opståede sygdomme, samt sikre relevant videre hjælp. 


Kurset varer 12 timer.  


Kontakt os på tlf: +45 24 82 31 44 eller info@sggroup.dk for at høre mere.