Målrettet førstehjælp til babyer og børn

På vores kurser målrettet førstehjælp på babyer og børn, kommer du igennem følgende:

  • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald m.m.

  • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning.

  • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning / strangulering –
    feberkrampe m.m.

  • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen.

Kursusbeskrivelse:

“Førstehjælp og forebyggelse til børn” sætter deltageren i stand til at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn involveret.

Deltager kommer til at kende mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

  • Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn og babyer.

  • Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn og babyer.

  • Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftveje.