Vedligholdelses førstehjælp

Vedligeholdelses førstehjælp opdaterer og vedligeholder deltagerens viden og kompetencer. 

Det er kun basiskurserne “Førstehjælp ved hjertestop” og “Førstehjælp ved ulykker” som kan vedligeholdes.  

Det er ikke et krav at man tidligere har deltaget på basiskurset, for at kunne deltage på vedligeholdelses førstehjælp, men der opnås dog ikke formel kompetence hvis ikke deltageren forud for vedligeholdelseskurset har deltaget i et basiskursus.  

 

Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop. 

Her opdateres blandt andet kompetencer i hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter.  

Kurset varer 180 minutter.  

 

Opdateringskursus livreddende førstehjælp. 

Her opdateres og vedligeholdes “Førstehjælp og Ulykker” samt kompetencer i forhold til Førstehjælpens 4 Hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger.  

Kurset varer 180 minutter.  

Kontakt os på tlf: +45 24 82 31 44 eller info@sggroup.dk for at høre mere.