BANDWEAVER


Lyslederteknologi til varmedetektering

Lineære løsninger til varmedetektering


Bandweavers udvalg af fiberoptiske overvågningssystemer, er designet specifikt til at forbedre brandsikkerheden for kritisk infrastruktur og personale der arbejder med det.

Vi leverer løsninger til branddetektering ved hjælp af lineær varmedetekteringsteknologi, der overvåger miljøer over en lang rækkevidde (lineære aktiver), typisk i miljøer med særlig risiko.

Lineær varmedetektering kan detektere en brand overalt langs længden af det lineære varmesensorkabel, over en afstand på flere kilometer. Bandweaver bruger fiberoptisk distribueret temperaturmåling, som er en af de vigtigste teknologier inden for dette område.

Kombineret med vores smarte software og tjenester giver denne løsning operatørerne de rigtige oplysninger på det rigtige tidspunkt.

Uanset om aktivet befinder sig et fjernt sted eller i en travl indre by, giver Bandweavers løsninger mulighed, for hurtig beslutninger og hjælper med at minimere skader og dermed undgå katastrofale fejl og reducere den økonomiske, miljømæssige og omdømmemæssige risiko.

Intiligent overvågning

Nogle af de konventionelle lineære varmedetekteringssystemer, der typisk er blevet brugt, omfatter digital kabelbaseret, analogt kabel, tryksat rør og multipunktdetektering.

Der er nogle væsentlige fordele ved at bruge fiberoptiske sensorer i forhold til konventionelle teknologier:

Tidelig detektering

Tidligere identifikation af stigningshastigheden og kan derfor detektere tidligere end andre teknologier, der er afhængige af diskrete triggerpunkter ved en højere temperatur.


Fuldstændig distribueret

Lysleder teknologi giver distribuerede,data kontinuerlig, hvilket giver en fuldstændig dækning af aktivet så du får det bedste beslutningsgrundlag ved alarm.

Alsidig

Fiberoptisk sensorteknologi er modstandsdygtig over for elektromagnetisk interferens og er egensikker, hvilket gør det muligt at bruge den i en lang række installationer.

Lav vedligeholdelse

Helt passiv, korrosionsfri, ingen gennemføringer, samlinger eller bevægelige dele, hvilket sikrer et meget lavt vedligeholdelsesbehov.

Avancerede fiberoptiske sencorløsninger til brandovervågning

Lineær varmedetektion

Bygninger

Overvågning af industribygninger, fabrikker, lagre, kølehuse, parkeringspladser, hangarer og andre store faciliteter. Fiberoptisk lineær varmedetektion er et godt supplement eller alternativ til andre teknologier som stråledetektorer, aspirationssystemer og punktrøgsensorer.

Transformere, tavler, samleskinner og kabelbakker

Fiberoptiske lineære varmedetekteringssystemer er meget effektive til overvågning af elektriske aktiver i industrianlæg og til detektering af temperaturhøje punkter, før de bliver til en potentiel brand.

Vej- og jernbane tuneller

Lineær varmedetektering

Fiberoptiske lineære varmedetekteringssystemer har etableret sig som den mest effektive løsning til sikker og effektiv overvågning af vej- og jernbanetunneler. Med en rækkevidde på op til 10 km pr. system, er dette en ekstremt omkostningseffektiv og pålidelig teknologi til branddetektering og -forebyggelse i tunneler.

Ventilationskontrol

Fiberoptisk baseret lineær varmedetektering kan give absolutte temperaturværdier i hele installationens længde.

Dette kan integreres i operatørens ventilationskontrolsystem, så de kan være brugbare data, både under normaldrift og i tilfælde af brand.

Overvågning af underjordiske elkabler

Ud over statusovervågning kan fiberoptisk DTS bruges som et lineært varmedetekteringssystem.

Enten installeret på kablerne eller i toppen af tunnelen, giver de tidlig advarsel om eventuelle hot spots i de elektriske kabler.

1.


Bandweaver beskytter bla.:

Vej- og jernbane tuneller

Metroanlæg
Parkeringshuse

Hangarer til fly
Transportbånd
Kabelkanaler og underføringer
Store industrianlæg
Lagerbygninger og frysehuse

Rullende fortove

2.


Bandweaver er brugt som detekteringssystem over hele verden.

Opgaverne er ofte at beskytte samfundskrittiske anlæg, hvor krav til hurtig responstid og - pålidelighed er essentiel.

Nogle kunder har (meget venligt) stillet en projekt-beskrivelse til disposition.

3.


Bandweaver tilfredsstiller de sikkerheds- og miljømæssige krav som myndigheder og forsikringsselskaber måtte ønske.

Bandweaver har omfattende in-house testfaciliteter, men bruger også  tredjeparts laboratorier til uafhængig verifikation og godkendelse.